.

14. Kup Feuda

Sve o natjecanju u preciznoj orijentaciji Kup Feuda.

7. listopad 2017.

Rezultati 1. dana

Rezultati 1. dana

Ivo Tišljar

6. listopada 2017.

Obavijesti

Event information

Ivo Tišljar

6. listopada 2017.

Info

Startne liste i detaljne obavijesti bit će objavljene kasnije danas između 20h i 21h.

Ivo Tišljar

27. rujna 2017.

Natjecatelji u kolicima

Natjecatelji u kolicima ne mogu proći PreO stazom. TempO staza je lako prolazna.

Ivo Tišljar

Prijave

Prijave za natjecanje

Ivo Tišljar

Poziv za natjecanje

Objavljen je poziv za natjecanje.

Poziv

Ivo Tišljar